Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Diplomatická akadémia – Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Predĺžený termín podania prihlášky do 24.6.2022


20. 06. 2022 10.16 hod.

 

Záujemcovia  o štúdium na DA sa môžu prihlásiť do 24.6.2022 zaslaním prihlášky + príslušných dokladov elektronicky aj poštou.

Termín prijímacieho konania je stanovený na 28.6.2022.

Viac informácií nájdete tu.