Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia

Konferencia Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve sa uskutoční dňa 03.12.2020 v čase o 09.00 hod.


17. 11. 2020 11.32 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a riešiteľský kolektív projektu VEGA „Prostriedky priamej demokracie v podmienkach inteligentných miest a obcí“ č. 1/0757/20 udeleným Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu:

Medzinárodné a vnútroštátne právne aspekty priamej účasti obyvateľov na miestnej samospráve

Internetový odkaz na konferenciu, spolu s jej programom Vám bude oznámený vopred.

Pozvánka dostupná tu.