Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ponuka stáže v spolupráci s Ústavom klinického právneho vzdelávania

Ústav klinického právneho vzdelávania Vám aj v nasledujúcom akademickom roku prináša možnosť prihlásiť na stáž.


11. 07. 2022 10.05 hod.

 

Vážení študenti,

 

Ústav klinického právneho vzdelávania Vám aj v nasledujúcom akademickom roku prináša možnosť prihlásiť na stáž. Ponuka spolupracujúcich inštitúcii je skutočne pestrá, takže neváhajte a využite možnosť nabrať praktické skúsenosti.

 

Spôsob výberu:

 

1. Zaslanie prihlášky, životopisu a motivačného listu minimálne v slovenskom jazyku na e – mail dominika.veselaflaw.uniba.sk. V prípade hlásenia sa na stáž na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zaslať mailom aj vyplnený a podpísaný osobný dotazník a súhlas so spracovaním osobných údajov.

2. Vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do dňa 24. júla 2022.

3. V priebehu mesiaca september-október budú študenti vyrozumení o tom, či boli na stáž vybraní a predmet im bude zapísaný do AISu.

4. Študent sa môže uchádzať maximálne o 2 stáže, vybraný bude len na jednu.

5. Preferovaní sú študenti, ktorých záverečná práca (bakalárska alebo magisterská) je tematicky blízka príslušnej inštitúcii, o ktorej stáž sa študent uchádza.

6. Študent môže predmet absolvovať 1 krát v bakalárskom stupni štúdia a 2 krát v magisterskom stupni štúdia. V prípade, že stáž absolvuje nad rámec povoleného počtu, nebude mu zapísaná do AISu a nedostane kredity.

7. V prípade záujmu o stáže na súdoch platia rovnaké podmienky: Zaslanie prihlášky, životopisu a motivačného listu minimálne v slovenskom jazyku na e – mail dominika.veselaflaw.uniba.sk do 24. júla 2022.

 

Katalóg stáží nájdete TU

 

Prihlášku nájdete TU

 

Osobný dotazník nájdete TU