Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce stáže - MS SR a súdy


07. 06. 2018 22.34 hod.

Vážení študenti, 

prinášame Vám ďalšie dva katalógy stáží, ktoré sú pre Vás k dispozícii na budúci akademický rok. 

Katalóg pre stáže na Ministerstve spravodlivosti SR nájdete TU.

Katalóg pre stáže na súdoch nájdete TU.

Prihlášku nájdete TU.

 

 

Spôsob výberu:

 

1. Zaslanie prihlášky, životopisu a motivačného listu minimálne v slovenskom jazyku na e – mail: dominika.vesela@flaw.uniba.sk.

2. Vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do dňa 19. júna 2018 – na neskôr zaslané dokumenty sa neprihliada!

3. V priebehu mesiacov júl a august budú študenti vyrozumení o tom, či boli na stáž vybraní a predmet im bude zapísaný do indexu a do AIS – u.

4. Študent sa môže uchádzať maximálne o 2 stáže, vybraný bude len na jednu.

5. Preferovaní sú študenti, ktorých záverečná práca (bakalárska alebo magisterská) je tematicky blízka príslušnej inštitúcii, o ktorej stáž sa študent uchádza.