Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Historický úspech tímu Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na simulovanom súdnom spore


04. 12. 2018 10.53 hod.

V dňoch 19.-24.11.2018 sa zúčastnil tím Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v zložení Bc. Jana Brezovićová a Bc. Simona Adamiková (obe sú v súčasnosti študentkami druhého ročníka magisterského stupňa štúdia) pod vedením koučky - internej doktorandky JUDr. Viktórie Markovej, simulovaného súdneho sporu z medzinárodného utečeneckého a humanitárneho práva v Ľubľane s názvom All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition.

V rámci simulovaného súdneho sporu sa konali aj dve pridružené podujatia – konferencia a stretnutie vyučujúcich medzinárodného utečeneckého a humanitárneho práva, na ktorých si kouči a odborníci z Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov a Červeného kríža vymieňali svoje skúsenosti a know-how v uvedených oblastiach práva.

Počas piatich dní plných „pleadingov“ sa tímy museli vysporiadať s vždy novými zadaniami, pohotovo a erudovane odpovedať na otázky sudcov a čeliť konkurencii celkovo 17 tímov z celej Európy. Tento simulovaný súdny spor bol špecifický aj tým, že nešlo o konanie pred jedným súdnym orgánom, naopak, každé kolo so sebou prinášalo nielen nové fakty prípadu, ale i nové situácie - simulované súdne konanie pred Medzinárodným trestným súdom, obhajovanie záujmov žiadateľa o azyl, plenárne zasadnutie štátov, alebo obchodovanie so zbraňami počas medzinárodného konfliktu. Tím Univerzity Komenského sa v jednotlivých kolách stretol so súpermi ako sú University of Ljubljana, Tallinn University of Technology alebo Pázmány Péter Catholic University z Budapešti.

V sobotu, 24.11.2018, sa konalo finále v priestoroch Ústavného súdu Slovinskej republiky, v ktorom si zmeral svoje vedomosti tím Univerzity Komenského s minuloročným víťazom - Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Po dvojhodinovej príprave a hodinovom simulovanom súdnom spore pred Medzinárodným trestným súdom nakoniec s prehľadom vyhral nováčik tejto súťaže - Univerzita Komenského v Bratislave, tím ktorej hájil pred súdom záujmy obžalovaného. Okrem trofeje pre víťazov priniesol tím domov aj ocenenie pre najlepšieho rečníka, ktoré získala Jana Brezovićová.