Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KATALÓG STÁŽÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2020/2021


15. 06. 2020 09.53 hod.

Vážení študenti, 

Ústav klinického právneho vzdelávania Vám aj v budúcom akademickom roku prináša možnosť prihlásiť na stáž. Ponuka spolupracujúcich inštitúcii je skutočne pestrá, takže neváhajte a využite možnosť nabrať praktické skúsenosti.

Spôsob výberu:

1. Zaslanie prihlášky, životopisu a motivačného listu minimálne v slovenskom jazyku na e – mail dominika.vesela@flaw.uniba.sk. V prípade hlásenia sa na stáž na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zaslať mailom aj vyplnený a podpísaný osobný dotazník a súhlas so spracovaním osobných údajov.

2. Vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do dňa 15. júla 2020 – na neskôr zaslané dokumenty sa neprihliada!

3. V priebehu mesiaca august-september budú študenti vyrozumení o tom, či boli na stáž vybraní a predmet im bude zapísaný do indexu a do AIS – u.

4. Študent sa môže uchádzať maximálne o 2 stáže, vybraný bude len na jednu.

5. Preferovaní sú študenti, ktorých záverečná práca (bakalárska alebo magisterská) je tematicky blízka príslušnej inštitúcii, o ktorej stáž sa študent uchádza. 

Katalóg stáží nájdete TU

Katalóg stáží na súdoch nájdete TU

Prihlášku nájdete TU

Osobný dotazník nájdete TU