Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ONLINE ŠTUDENTSKÁ PRÁVNA PORADŇA V ČASE PANDÉMIE


23. 04. 2020 10.20 hod.

 

Právnici síce tieto dni nebojujú v prvej línii, napriek tomu majú v tomto období plné ruky práce. V súvislosti s pandémiou musí byť dennodenne prijímaná nová legislatíva a pomoc právnikov potrebuje nielen štát, ale aj firmy, podnikatelia a neziskové organizácie.

Vo vyššej miere v tieto dni potrebujú právnu pomoc aj tí, ktorí si služby advokáta nemôžu dovoliť. Preto sa Právnická fakulta UK rozhodla pripojiť k vlne solidarity, ktorú vnímame nielen v rámci našej univerzity, ale v celej spoločnosti. Spojili sme preto našich študentov a ochotných advokátov, ktorí bezplatne vypracujú písomnú právnu analýzu v rámci online študentskej právnej poradne. 

Študentská právna poradňa už má na fakulte niekoľkoročnú tradíciu, avšak tentokrát budeme musieť osobné stretnutie vymeniť za online priestor. Samozrejme, dištančná výučba sa dotkla aj iných praktických predmetov. Za iných okolností by v tieto dni naši študenti učili základy práva na stredných školách, v detskom domove, v domove dôchodcov aj v ženskej väznici. Iní by stážovali na súdoch, prokuratúre, v kancelárii verejnej ochrankyne práv alebo na ministerstvách. Aj počas dištančnej výučby stále prebieha Právna klinika neziskového sektora, v rámci ktorej naši študenti pomáhajú hľadať riešenia právnych problémov, ktoré trápia neziskové organizácia.

Práve študenti, ktorým chýbajú klinické metódy výučby práva (označenie pre praktické predmety sme si prepožičali od kolegov medikov), iniciovali myšlienku nezištne pomôcť tým, ktorí si právnika nemôžu dovoliť.

Ponuku na vypracovanie bezplatnej právnej analýzy by sme radi primárne adresovali študentom iných fakúlt našej univerzity. Ak vy alebo niekto vo Vašom okolí potrebuje pomoc právnika, napíšte nám na: spp@flaw.uniba.sk. Viac informácií o projekte a vhodných prípadoch nájdete na: https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-klinickeho-pravneho-vzdelavania/online-studentska-pravna-poradna-v-case-pandemie/