Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta hostí medzinárodnú konferenciu o praktickom právnom vzdelávaní


20. 06. 2019 21.57 hod.


Siedmy ročník konferencie ENCLE
 (European Network for Clinical Legal Education), zameranej na inovatívne a interaktívne vzdelávanie budúcich právnikov, sa v dňoch 3. až 5. júla 2019 uskutoční na Právnickej fakulte. Podujatie organizuje Ústav klinického právneho vzdelávania v spolupráci s Univerzitou Northumbria v anglickom Newcastli.  Konferencie sa zúčastní takmer 140 odborníkov nielen z geograficky vzdialených krajín (Austrália, Juhoafrická republika, USA, Kanada, India, Etiópia...), ale aj z najprestížnejších univerzít sveta (Cambridge, Bristol, Cardiff, Manchester...).

 

Konferencia bude prebiehať formou dvoch panelových diskusií, úvodným poldňovým workshopom a rokovaniami v šiestich sekciách. Sekcie sú zamerané na vysoko aktuálne témy, napr. ako prostredníctvom praktického vzdelávania právnikov bojovať proti klimatickej zmene alebo ako vychovávať právnikov s vysokým morálnym statusom a citom pre spravodlivosť. Okrem klasických prezentácií príspevkov sa uskutočnia aj interaktívne semináre, na ktorých si odborníci z celého sveta vymenia svoje poznatky a skúsenosti.