Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PRIHLASOVANIE NA MOOTY NA NOVÝ AKADEMICKÝ ROK JE SPUSTENÉ


20. 05. 2020 14.23 hod.

Vážení študenti,

prihlasovanie na jeden zo šiestich simulovaných súdnych sporov je oficiálne otvorené. Staňte sa členom súťažného tímu a reprezentujte fakultu vo svete! 

Je to jedinečná príležitosť zažiť pojednávanie pred medzinárodnými súdmi a panelom skúsených sudcov, zlepšiť si jazykové a argumentačné schopnosti, cestovať a získať multikulturálne zážitky. Súťaž si vyžaduje nasadenie a množstvo času, no každý bývalý "mooter" Vám povie, že to za to jednoznačne stojí. Zoznam a info k jednotlivým mootom nájdete na tomto linku: 

https://www.flaw.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-klinickeho-pravneho-vzdelavania/simulovane-sudne-spory-moots/

Deadline na podanie prihlášky je: 1.  septembra 2020

Prihlášku tvorí 1 dokument, ktorý pozostáva z prihlasovacieho formulára a motivačného listu. Túto prihlášku je potrebné zaslať na e-mail: moot@flaw.uniba.sk.

V motivačnom liste je potrebné uviesť predovšetkým i) prečo sa chcete zúčastniť moot courtu, ii) dôvody prečo by sme Vás mali vybrať do tímu (Vaše silné stránky), iii) aké máte relevantné pracovné skúsenosti, profesionálne záujmy, ambície a kariérne ciele.

Na účasť sa vyžaduje znalosť anglického jazyka na úrovni aspoň B2. 

V prípade, ak máte nejaké otázky, neváhajte nám napísať na moot@flaw.uniba.sk.