Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Účasť našich študentov na ICC Moot Court Competition v Haagu


14. 06. 2018 10.42 hod.

V dňoch 26. mája až 1. júna 2018 sa tím Právnickej fakulty UK zúčastnil ústneho kola medzinárodného simulovaného súdneho sporu International Criminal Court Moot Court Competition na Leiden University v holandskom Haagu. Tím v zložení Klaudia Popélyová, Martin Kotovský a Adam Máčaj pod vedením coachov Lilly Ozorákovej a JUDr. Daniela Bednára, PhD. a ďalších pedagógov reprezentoval Právnickú fakultu na súťaži, ktorú viedli a rozhodovali uznávané autority z medzinárodného práva trestného. Slávnostné otvorenie súťaže zahájila panelová diskusia s prokurátorom Norimberských procesov Benom Ferenczom a jeho synom, ľudskoprávnym aktivistom a právnikom Donom Ferenczom, na ktorej sa zúčastnil aj režisér Barry Avrich, ktorý účastníkom premietol svoj najnovší dokument Prosecuting Evil: the Extraordinary World of Ben Ferencz.

V rámci šiestich simulovaných pojednávaní vystupovali členovia tímu okrem úloh prokuratúry a obhajoby aj ako právni zástupcovia obetí proti súťažiacim z krajín ako Kanada, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Južná Afrika, Čína alebo Indonézia. Súčasťou podujatia bol aj bohatý sprievodný program, v rámci ktorého sa tím zúčastnil napríklad prednášok od obhajcov medzinárodne stíhaných podozrivých v priestoroch Mechanizmu pre medzinárodné trestné tribunály ako nástupníckej organizácií bývalého Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu. Popri súťaži slovenský tím zároveň navštívil Mierový palác v Haagu v sprievode sudcu a bývalého predsedu Medzinárodného súdneho dvora JUDr. Petra Tomku, CSc. Samotné finále súťaže sa konalo v priestoroch Medzinárodného trestného súdu, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.