Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Účasť zamestnancov našej fakulty na medzinárodnej konferencii v Turíne zameranej na klinické právne vzdelávanie


05. 10. 2018 09.49 hod.

Zatiaľ čo na Právnickej fakulte UK v Bratislave sa klinické formy právneho vzdelávania rozvíjajú iba v posledných rokoch, v mnohých zahraničných krajinách je táto forma prípravy na právnickú prax neodmysliteľnou súčasťou štúdia už mnoho desaťročí. Kým na našej fakulte považujeme za nevídaný úspech, že už tretí rok funguje Študentská právna poradňa, ktorá predstavuje najvyššiu formu prípravy študentov práva na budúcu prax, v zahraničí majú kliniky nezastupiteľné miesto v systéme bezplatnej právnej pomoci a o klinických formách vzdelávania sa píšu vedecké publikácie a konajú vedecké konferencie.

Jednou z nich bola aj medzinárodná konferencia, ktorá sa pod záštitou Európskej siete pre klinické právne vzdelávanie (ENCLE) uskutočnila v dňoch 20. a 21. 9. 2018 na Univerzite v Turíne. Na v poradí už šiestom ročníku, sa odborníci z niekoľkých desiatok krajín sveta, formou plenárnych zasadnutí, workshopov a prezentácií výsledkov výskumov, delili o skúsenosti a hľadali spoločné riešenia rôznych problémov, ktoré zavádzanie a fungovanie praktického vzdelávania sprevádzajú. Rezonovali najmä témy ako zjednotenie foriem klinického vzdelávania naprieč Európou, zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre chudobné a marginalizované skupiny obyvateľov, metodológia vzdelávacieho procesu a Pro Bono činnosť advokátov ako súčasť klinického právneho vzdelávania.

Práve k problematike Pro Bono služby poskytovanej advokátmi sme svojou prezentáciou prispeli aj my, Zuzana Illýová a Mária Havelková z Právnickej fakulty UK. Konferencie sme sa zúčastnili nielen za účelom načerpania inšpirácie a rozšírenia si obzorov, ale taktiež sme aktívne vystúpili a prezentovali výsledky výskumu zameraného na záujem advokátov poskytovať bezplatné právne poradenstvo. Spolu s divákmi v publiku sme hľadali riešenia a spôsoby ako, aj prostredníctvom kliník, motivovať mladých, začínajúcich advokátov k poskytovaniu bezplatnej právnej pomoci sociálne slabším členom spoločnosti.

Okrem cenných skúseností z medzinárodného fóra, nových metód klinického vzdelávania budúcich právnikov a cenných kontaktov, sme si z konferencie odniesli odhodlanie do ďalšej práce a presvedčenie, že aj prostredníctvom klinických predmetov, do ktorých sa zapojí iba zlomok našich študentov, dokážeme nielen skvalitniť prípravu právnikov na budúcu prax, ale taktiež pomôcť osobám v neľahkých životných situáciách so zložitými právnymi problémami. Pretože práve Študentská právna poradňa predstavuje spôsob ako poskytnúť cennú pomoc osobám, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie advokáta, avšak súčasne nespĺňajú podmienky pre priznanie právnej pomoci Centrom v rámci štátneho systému.

Veríme, že tento entuziazmus nám vydrží minimálnej do ďalšej zo série medzinárodných konferencií s prívlastkom „klinikárska“, ktoré sa nám každým rokom viac podobajú skôr na stretnutie veľmi dobrých priateľov s rovnakými hodnotami a záujmami, a že svojim nadšením „nakazíme“ našich študentov, v ktorých vzbudíme záujem pomáhať druhým.

Možnosť zúčastniť sa na tomto skutočne prínosnom podujatí sme získali vďaka finančnej podpore advokátskej kancelárie Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o., za čo veľmi pekne ďakujeme.