Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia k náhradnému termínu pri predmete Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch pre bc. stupeň štúdia denní (bPRV17)


09. 05. 2023 15.33 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

i n f o r m u j e

 

o termíne náhradného PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA v časti prierezovej prípadovej štúdie pri predmete Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch pre bc. stupeň štúdia denní (bPRV17):

Náhradný termín hodnotenia prierezovou prípadovou štúdiou sa uskutoční v letnom semestri ak. roka 22/23 individualizovanou listinnou formou dňa 12.05.2023 o 9:00 hod. Miestnosť 604 NB.

Dôležité: Náhradný termín môžu písať len študenti/študentky, ktorí/ktoré sa nezúčastnili riadneho termínu.

Študenti môžu v zmysle študijného poriadku využívať len nekomentované právne predpisy v listinnej forme.

V prípade akýchkoľvek organizačných otázok ohľadom náhradného termínu sa obráťte na Mgr. Viktóriu Jančárovú.

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.

 

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK