Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

INFORMÁCIA K POSLEDNÉMU OPRAVNÉMU TERMÍNU PRI PREDMETE VYMOŽITEĽNOSŤ PRÁVA V SÚKROMNOPRÁVNYCH VZŤAHOCH PRE BC. STUPEŇ ŠTÚDIA DENNÍ (BPRV17)


12. 06. 2023 13.10 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

i n f o r m u j e

 

o termíne posledného opravného PRIEBEŽNÉHO HODNOTENIA  pri predmete Vymožiteľnosť práva v súkromnoprávnych vzťahoch pre bc. stupeň štúdia denní (bPRV17):

Posledný opravný termín priebežného hodnotenia sa uskutoční v letnom semestri ak. roka 22/23:

·        dňa 19.06.2023 o 14:00 hod. Miestnosť 223 SB.

 

Študenti môžu v zmysle študijného poriadku využívať len nekomentované právne predpisy v listinnej forme. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám veľa úspechov.

 

Katedra obchodného a hospodárskeho práva PraF UK