Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kurz právnickej francúzštiny pre verejnosť

Začiatok kurzu: 27. február 2020


10. 02. 2020 11.39 hod.

Kurz právnickej francúzštiny pre verejnosť

Ústav cudzojazyčnej právnej komunikácie PF UK ponúka záujemcom kurz odborného, právneho francúzskeho jazyka. Okrem terminológie jednotlivých právnych odvetví účastníci získajú prehľad o francúzskom súdnom systéme a procese, zoznámia sa s najdôležitejšími súdnymi, administratívno-právnymi písomnosťami, súkromnými i obchodnými listinami.

·         Začiatok kurzu: 27. február 2020

·         Trvanie kurzu: 12 týždňov (každý štvrtok à 90 minút v podvečerných hodinách, čas bude upresnený neskôr)

·         Cena kurzu:  149 EUR (cena kurzu nezahŕňa učebný materiál)

·         Učebný materiál: L. Černá/ B. Kulhajová: Le Français juridique, Leges, 2009

·         Miesto konania kurzu: Právnická fakulta UK (miestnosť bude upresnená neskôr)

·         Termín prihlasovania: 21. február 2020

Minimálny počet záujemcov: 3

Kontakt

Mgr. Jarmila Pátková jarmila.patkovaflaw.uniba.sk