Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právne a ekonomické aspekty korupcie

konferencia 25.10.2019


18. 09. 2019 08.43 hod.

Univerzita komenského v Bratislave

                    Právnická fakulta

Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

 

si Vás dovoľuje pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu

s názvom

 

 

PRÁVNE A EKONOMICKÉ ASPEKTY

KORUPCIE

-          PRÍČINY, DÔSLEDKY, PREVENCIA A EKONOMICKÁ ANALÝZA PRÁVNEJ ÚPRAVY

 

organizovanú

 

v rámci projektu VEGA č. 1/0049/17 Právne a ekonomické aspekty korupcie - príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza právnej úpravy

 

25. októbra 2019

v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského

v Bratislave,

pod záštitou vedúceho projektu

prof. JUDr. Tomáša Strémyho, PhD.

 

Cieľom konferencie je analyzovať spoločenské, právne a ekonomické súvislosti korupčného správania v Slovenskej republike v širšom kontexte strednej Európy. Analýze podliehajú trestné činy korupcie, a to v súvislosti s činnosťou orgánov verejnej moci i v obchodnoprávnych vzťahoch, osobitne v športe, z rôznorodých teoretických a praktických hľadísk s víziou a odporúčaniami de lege ferenda.

 

Účasť na konferencii je bezplatná, ubytovanie a cestovanie si hradia účastníci sami. V prípade záujmu o aktívnu účasť na konferencii Vás prosíme o zaslanie prihlášok s názvami príspevkov do 10. októbra 2019 na adresu trestnepravo.konferencie@gmail.com.

Príspevok bude potrebné odovzdať do 1. novembra 2019 v úprave podľa vzoru, ktorý Vám bude zaslaný. Z konferencie bude vydaný recenzovaný zborník.

 

Odborní garanti konferencie

prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

 

Organizačný výbor konferencie

JUDr. Andrej Beleš, PhD.

JUDr. Natália Hangáčová

Mgr. Lukáš Turay