Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Predpisy na skúšku

TP1, TP2, TP3, TP4


16. 09. 2019 09.42 hod.

Na skúšku z povinných predmetov TP1, TP2, TP3, TP4 je potrebné zabezpečiť si v tlačenej podobe nasledovné predpisy:

Trestný zákon č. 300/2005 Z.z.

Trestný poriadok č. 301/2005 Z.z.

zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

 

Na skúšku z povinného predmetu TP3 je potrebné zabezpečiť si navyše v tlačenej podobe nasledovné predpisy:

zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch

zákon č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch

zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov

zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov

 

Na skúšku z povinného predmetu TP4 je potrebné zabezpečiť si navyše v tlačenej podobe nasledovné predpisy:

zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov

zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody

zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce

zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze 

 

Skúška prebieha ústnou formou v rámci ktorej dostane študent 1 prípad spravidla so 4 otázkami, pričom na prípravu odpovedí má najmenej 15 minút. Následne ich prezentuje ústnou formou skúšajúcemu. Počas prípravy i odpovede môže nahliadať do prinesených právnych predpisov. 

V prípade, že bude na riešenie prípadu študent požadovať iný právny predpis, bude mu poskytnutý pedagógom v elektronickej alebo tlačenej podobe podľa možností vyučujúceho so zohľadnením potrieb študenta.