Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Trestné právo 1 - externisti

2. sústredenie


16. 09. 2019 10.02 hod.

Simulované praktické prípady

 

Druhé konzultačné sústredenie:

-         Pôsobnosť Trestného zákona

-         Okolností vylučujúce protiprávnosť činu

-         Trestná zodpovednosť právnických osôb

 

Okruh: Pôsobnosť Trestného zákona

 

Prípad č. 1:

Obyvateľ Bratislavy Ján bol fašista, rád sledoval britskú fašistickú internetovú stránku, na ktorá mala jednoznačne nenávistný obsah voči menšinám. Vyberal z nej podľa neho najúchvatnejšie časti, vytláčal ich a poštou ich posielal svojmu prapradedovi na Ukrajinu za účelom, aby ich ten rozširoval v miestnej krčme.

Otázka: Za zjednodušenej premisy, že nakladanie s obsahom predmetnej fašistickej stránky napĺňa skutkové podstaty niektorých trestných činov extrémizmu, posúďte trestnosť uvedených skutkov/skutku vzhľadom na pôsobnosť TZ.

 

Prípad č. 2:

Nórsky občan Breivik vyvraždil v Nórsku cez 70 ľudí.

Otázka: Za akých okolností (aj alternatívne, zvážte všetky možnosti) by sa na tento jeho skutok vzťahoval slovenský Trestný zákon?

 

Prípad č. 3:

V roku 2004 sa štyria kamaráti v krčme navzájom pobili, čim sa dopustili ohrozovacieho trestného činu ruvačky. Hlavné pojednávanie s nimi malo prebiehať až v marci 2006.

Otázka: Posúďte ich trestnosť vzhľadom na pôsobnosť TZ.

Poznámka: Áno, tento prípad je mierny chyták a vyžaduje overenie širších súvislostí.

 

Okruh: Okolnosti vylučujúce protiprávnosť činu

 

Prípad č. 4: Ivana sa vracala v noci domov cez park, keď ju do polkruhu obstúpili štyria mladíci. Nehovorili nič a to ani na otázku, čo od nej chcú, len sa k nej približovali. Neboli ozbrojení. Ivana vytiahla pištoľ a namierila ju na jedného z nich a povedala im, aby okamžite prestali, inak bude strieľať. Chlapi sa na chvíľu zarazili, no potom sa opäť pustili k nej. Keď boli dva metre od nej, Ivana prvému z nich „vystrelila mozog z hlavy“, ďalší po nej skočil, z tesnej blízkosti aj jemu strelila do hlavy a usmrtila ho. Ďalší dvaja sa otočili a utekali preč, Ivana po nich ešte raz vystrelila a opäť strelou do hlavy usmrtila chlapa.

Otázka: Posúďte vzhľadom ku každej smrti, ktorú Ivana spôsobila, či Ivana konala v nutnej obrane. Odôvodnite. Menila by sa nejako situácia, keby bola Ivana úradujúca olympijská víťazka v behu na 1500 metrov?

 

Prípad č. 5:

Bojovník aikido Milan, 190 cm vysoký, vyšportovaný, šiel po prázdnej bočnej uličke, keď sa pred ním zjavil 160 cm vysoký chalan útlej postavy s kuchynským nožom v ruke a chcel od Milana peňaženku. Ten sa na neho iba zasmial, čo útočníka nahnevalo, tak sa zahnal nožom. Milan sa mu ľahko vyhol. Pomalý útočník mu stál chrbtom. Milan mu vytrhol nôž a zlámal obe ruky v lakťoch. Neskôr sa ukázalo, že útočník mal 13 rokov.

Otázka: Bola obrana primeraná, resp. nebola celkom zjavne neprimeraná? Má nejaký vplyv na posúdenie konania obrancu to, že útočník bol trestne nezodpovedná osoba?

 

Prípad č. 6:

Milana prepadli dvaja muži pred vchodom do jeho domu v popoludňajších hodinách. Zhodili ho na zem a dokopali. Jeden z nich mu zobral aktovku, kde mal dôležité podklady do práce a 100 eur. Keď odchádzali, Milan zobral kameň a hodil ho zlodejovi s jeho aktovkou do hlavy, čím mu spôsobil otras mozgu (ublíženie na zdraví). Zlodej spadol a pustil aktovku. Druhý zlodej, keď to videl, pustil sa do behu. Milan aj jemu hodil do hlavy kameň, čím mu spôsobil otras mozgu intenzity ublíženia na zdraví.

Otázka: Posúďte, či boli dodržané podmienky nutnej obrany.

 

Prípad č. 7:

Jana napadol lúpežník a chcel mu vytrhnúť vak z ruky, pričom ho kopal do kolien, lenže pritom stratil rovnováhu a spadol. Otrasený útočník chvíľu ostal bez pohnutia na zemi, Jano na neho skočí a zbil ho tak, že mu spôsobil zranenia s dobou liečenia 30 dní. 

Otázka: Posúďte, či boli dodržané podmienky nutnej obrany.

 

 

Prípad č. 8:

Janu v noci v parku prepadol pouličný gang a chcel ju minimálne zmlátiť. Jana sa schovala do krovia, kým členovia gangu hlučne prehľadávajú okolie. Situáciu spozoroval náhodný okoloidúci Imrich, potichu sa prikradol k Jane, aby ju nevyplašil a práve keď ju chcel chytiť za ústa a povedať jej, aby sa nebála, že jej pomôže, Jana sa zvrtla a zarazila mu manikúrové nožničky do oka.

Otázka: Posúďte Janin či z trestnoprávneho hľadiska.

 

Prípad č. 9:

Jano plával na priehrade a v strede mu došli sily, začal sa topiť. V panike sa chytil malého plávajúceho nafukovacieho vankúšika, ktorého sa ale držal neplavec Peter. Vankúšik nebol schopný udržať nad hladinou oboch pánov a tak Jano Petra zhodil a ten sa utopil.

 Otázka: Boli dodržané podmienky krajnej núdze? Ako by sa zmenila situácia, keby Peter odstrčil Jana a utopil sa Jano?

 

Prípad č. 10:

Hasič Michal vyťahoval z horiaceho domu babku, no už nevládal a mal vážne pochybnosti, či s babkou dobehne do bezpečia a tak ju nechal v dome. Babka sa zadusila dymom a zhorela, Michal sa zachránil.

Otázka: Boli dodržané podmienky krajnej núdze?

 

Prípad č. 11:

Požiar v meste zasiahol 3 domy, ktoré sú blízko seba. Majitelia ďalších blízkych domov sa zľakli a dohodli sa, že zbúrajú najbližší dom, aby sa tam požiar zastavil. Majiteľ domu s tým nesúhlasil, argumentoval, že hasiči sú už na ceste. No ostatní ho nepočúvali a jeden z nich, žeriavnik – živnostník predmetný dom aj zbúral. Na to prišli hasiči a požiar veľmi rýchlo dostali pod kontrolu tak, že by sa už nebol rozširoval a následne ho uhasili.

Otázka: Boli dodržané podmienky krajnej núdze?

 

Prípad č. 12:

Ivan holými rukami napadol Mateja, vrazil mu päsťou do zubov, lenže Matej ranu ustál, vrazil Ivanovi ranu do žalúdka, zrazil ho k zemi a brutálne kopal. Práve vtedy vyšiel spoza rohu Peter, ktorý keď videl situáciu, prišiel k Matejovi a zbil ho, čím mu spôsobil ublíženie na zdraví.

Otázka: Posúďte, či boli dodržané podmienky nutnej obrany.

 

Prípad č. 13:

Ivan si zobral od otca auto v hodnote 12 000 eur. bez jeho vedomia a išiel s ním na výlet s tým, že ho po dvoch dňoch vráti. Otec, keď doma nevidel auto, nahlásil jeho krádež. Polícia Ivana zadržala. Otec keď zistil, čo sa stalo, povedal, že to nevadí, že mu syn zobral auto, keby bol vedel, že ho chce, požičal by mu ho.

Otázka: Posúďte, či boli dodržané podmienky súhlasu poškodeného.

 

Okruh: Trestná zodpovednosť právnických osôb

 

Prípad č. 13

Newlife, spol. s.r.o., bola spoločnosť s 1 konateľom a 12 zamestnancami sa zaoberala získavaním pracovných síl zo zahraničia na rôzne zamestnania. Okrem iných zamestnaní sa zameriavala aj na získanie hostesiek, teda na dobre vyzerajúce mladé ženy. Časti z nich boli však po príchode na Slovensko odobraté doklady a boli používané na účely prostitúcie. Prebiehalo to tak, že tieto ženy vytipoval konateľ spoločnosti, tie si potom odviedla pani, ktorá nemala zo spol. s.r.o. nič spoločné, odviedla si ich však z priestorov spoločnosti a ženy sa nemali dôvod domnievať, že pani nepatrí k spoločnosti. Aby tieto ženy poslúchali a pracovali v oblasti sexuálnych služieb, boli predtým opakovane znásilňované mužmi mimo spol. s. r. o.. Išlo však o vopred doghodnutý postup s konateľom s. r. o..

Otázky: Ide o trestnú zodpovednosť právnickej osoby. Podrobne odôvodnite. Posúďte osobitne možnosti vyvodenia trestnej zodpovednosti právnických osôb za trestné činy: obchodovanie s ľuďmi, znásilnenie, kupliarstvo.

 

Prípad č. 14:

Z čističky odpadových vôd prevádzkovaných spoločnosťou Humus a. s., unikol nebezpečný toxický odpad. Prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 303 TZ. Následnú vyšetrovanie preukázalo, že sa tak udialo z dôvodu chybného ventilu, ktorý sa jednoducho opotreboval.

Otázka: Možno za tento čin vyvodiť trestnú zodpovednosť voči právnickej osobe? Odôvodnite. 

 

 

 

Prípad č. 15:

Z čističky odpadových vôd prevádzkovaných spoločnosťou Humus a. s., unikol nebezpečný toxický odpad. Prišlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 303 TZ. K úniku prišlo preto, že zamestnanec čističky odpadových vôd Ignác sa chcel pomstiť rybárskemu zväzu, ktorý naň dal trestné oznámenie za trestný čin pytliactva a chcel otráviť ryby. Po bežnej kontrole ventilov jeho nadriadeným sa ešte vrátil k ventilu v čase, keď tam nik nebol, pod zámienkou, že si zabudol cigarety a ventil otvoril.   

Otázka: Možno za tento čin vyvodiť trestnú zodpovednosť voči právnickej osobe? Odôvodnite.