Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Trestné právo 1 - externisti

3. sústredenie


16. 09. 2019 10.03 hod.

Simulované praktické prípady

 

Tretie konzultačné sústredenie:

-         Vývinové štádia trestného činu

-         Páchateľ, spolupáchateľ a účastník na trestnom čine

-         Súbehy trestných činov, trestný čin pokračovací, hromadný, trváci

 

Okruh: Vývinové štádiá trestných činov

Prípad č. 1:

Alojz sa jedného krásneho dňa rozhodol, že vylúpi banku. Na tento účel si na „čiernom“ trhu zabezpečil pištoľ značky magnum spolu s nábojmi. Každý deň si chodil obzerať banku, zvyky jej zamestnancov, kedy sa striedajú, kedy sa dovážajú resp. odvážajú peniaze a pod.. Raz ho pri takejto činnosti stretol kamarát z „basy“ Ivan a hneď mu bolo jasné, čo tam Alojz robí. Žiadal Alojza, aby ho pribral do „kšeftu“ a keď Alojz nesúhlasil, povedal mu, že ho udá. A tak Alojz zobral Ivana do bočných uličiek, že mu vysvetlí o čo ide, namiesto toho sa však na Ivana vrhol a zhodil ho na zem, pričom ho hrdúsil. Keď si už Ivan myslel, že sa mu zo zovretia nepodarí vymaniť, poslednýkrát sa vzopäl, striasol Alojza a ušiel.

Otázky:

a)      Do akého vývinového štádia trestného činu dospeli jednotlivé trestnoprávne relevantné konania a prečo (pozrite sa na trestné činy uvedené v I. hlave, II. hlave I. diely a v VI. hlave I. diely)?

b)     V prípade pokusu, išlo o ukončený alebo o neukončený pokus a prečo? Preformulujte zadanie tak, aby šlo o druhý uvedený prípad pokusu.

 

Prípad č. 2:

Alojz sa jedného krásneho dňa rozhodol, že vylúpi banku. So svojím nápadom sa pochválil manželke. Na tento účel si na „čiernom“ trhu zabezpečil pištoľ značky magnum spolu s nábojmi. Celý pracovný týždeň si každý deň chodil obzerať banku, zvyky jej zamestnancov, kedy sa striedajú, kedy sa dovážajú resp. odvážajú peniaze a pod. Na druhý týždeň v piatok ráno sa zobudil, naraňajkoval sa, vykonal rannú hygienu, nasadol do auta, odviezol sa pred banku, zaparkoval priamo pred ňou, vystúpil, vošiel do banky, vytiahol pištoľ, namieril ju na ľudí v banke, najmä na úradníka za okienkom a nič nepovedal. Úradník mu dal peniaze, Alojz vyšiel z banky, nastúpil do auta a odišiel. Peniaze v noci Alojzovi zobrali policajti kým spal a vzápätí hop zatkli.

Otázka:

a)      Presne popíšte deliace momenty jednotlivých vývinových štádií tohto trestného činu lúpeže.  

 

Prípad č. 3:

Bývalé tajné služby viacerých krajín sa rozhodli odstrániť Prezidenta Slovenskej republiky počas jeho príhovoru k verejnosti na Hviezdoslavovom námestí. Polícia zatkla ostreľovača STASI v predvečer prejavu, keď akurát vstupoval do vchodu domu, odkiaľ chcel prezidenta usmrtiť. Polícia strhla agenta ŠTB z okna, práve keď mieril na prezidenta ostreľovacou puškou. Agent ŠTB na prezidenta dokonca trikrát vystrelil, ale ho netrafil, kým sa k nemu policajti dostali.

Otázky:

a)      Do akých štádií trestného činu teroru sa dostali jednotliví agenti bývalých tajných služieb?

b)      Do akých štádií trestného činu úkladnej vraždy sa dostali jednotliví agenti bývalých tajných služieb, ak tento čin nebol motivovaný politicky ale ako pomsta bývalému podnikateľovi za jeho podnikateľské vzťahy?

 

Prípad č. 4:

Žiarlivec Peter sledoval svojho soka v láske Michala ako ide v noci cez tmavý park, okolo ktorého viedla železničná trať, a čoraz viac v ňom kypela zlosť. Práve keď šiel okolo hučiaci vlak, prikradol sa Peter k Michalovi, skočil na neho, zvalil ho na zem a potom ho tak zbil, že Michal mal dolámané všetky končatiny a mnohé pomliaždeniny, takže sa nedokázal ani plaziť, navyše bol v bezvedomí (spôsobená ťažká ujma na zdraví). Peter odvliekol Michala na trať a tam ho nechal, aby ho prešiel vlak a odišiel.

Otázky:

a) Akých trestných činov a v akom štádiu sa dopustil Peter?

            b) Zanikla trestnosť niektorého z trestných činov účinnou ľútosťou za predpokladu, že:

                        1) Peter o niekoľko sto metrov stretol železničiarov, ktorí na neho zasvietili baterkami, zľakol sa, že ho neskôr identifikujú a tak sa vrátil a stiahol Michala dolu z trate;

                        2) Petra trápili výčitky svedomia a tak sa vrátil a stiahol Michala dolu z trate;

                        3) Petra trápili výčitky svedomia a tak sa vrátil aby stiahol Michala dolu z trate, ale ten tam už nebol;

                        4) Petra trápili výčitky svedomia, vedel, že vlak pôjde až o pol hodinu a polícií by za normálnych okolností malo trvať prísť na miesto, kde ležal Michal 20 minút a tak zavolal na políciu, upovedomil ich, kde Michal leží, lenže policajti sa zdržali defektom a keď prišli na miesto, Michala už prešiel vlak;

                               5) Petra trápili výčitky svedomia, vedel, že vlak pôjde až o pol hodinu a polícií by za normálnych okolností malo trvať prísť na miesto, kde ležal Michal 20 minút a tak zavolal na políciu, upovedomil ich, kde Michal leží, lenže vlak išiel o päť minút skôr a keď prišli policajti na miesto, Michala už prešiel vlak;

6) Peter bol úplný psychopat, vedel, že vlak pôjde už o desať minút a polícií by za normálnych okolností malo trvať prísť na miesto, kde ležal Michal 20 minút, a tak zavolal na políciu, upovedomil ich, kde Michal leží a s nadšením im oznámil, že to aj tak nestihnú a že im „dobre tak“, avšak policajti prišli včas a Michala zachránili, pretože vlak meškal;

 

Okruh: Páchateľ, spolupáchateľ a účastník na trestnom čine

 

Prípad č. 5:

Pán Čuboň dlhé roky pracoval vo veľkosklade áut, keď ho prepustili, rozhodol sa zrealizovať jeden plán a to krádež áut y veľkoskladu, pretože potreboval peniaze. Najal si piatich mladých mužov, ktorým povedal, čo chystá a kde a kedy dostanú inštrukcie. Potom kontaktoval nočného vrátnika z veľkoskladu, povedal mu, aby v určitý deň a hodinu nerobil nič iba sledoval televíziu. Ten súhlasil. Skôr než pán Čuboň pokročil v pláne ďalej, dostal infarkt. V nemocnici požiadal svojich synov, aby ho zastúpili pri dokončení plánu. Obaja súhlasili. Naštudovali plány miesta činu od otca, dali vedieť piatim najatým chlapom, kedy a kde sa stretnú. Mladší Čuboňov syn Kontaktoval Štefana, priekupníka s autami, ktorí sľúbil, že tri autá odoberie. Starší Čuboňov syn sa s piatimi najatými chlapmi stretol podľa dohody. Vnikli do veľkoskladu, odstránili bezpečnostné prvky a vyviezli 6 áut v celkovej hodnote 300. 000 eur. Vrátnik pozeral nahlas televíziu. Tri autá v hodnote 150. 000 eur. odovzdali ihneď Štefanovi za 75. 000 eur. a za rovnakých podmienok odovzdali zvyšné tri autá o deň neskôr priekupníkovi Ivanovi, s ktorým sa dohodli len ten deň. Následne sa synovia Čuboňovci začali skrývať u svojich priateliek, sestier, ktoré bývali spolu. S priateľkou staršieho syna Čuboňa to bolo dohodnuté od začiatku, priateľka mladšieho syna Čuboňa sa to dozvedela, až keď sa k nim prišli skryť.

a)      Vyvoďte trestnú zodpovednosť za presnú skutkovú podstatu trestného činu, určite, kto je v akej pozícii za túto krádež zodpovedný a prečo. Ak je niekto zodpovedný aj za iný trestný čin, uveďte za aký a prečo (pomôcka: druhá polovica IV. hlavy a VIII. hlava IV. diel Osobitnej časti TZ).

 

Prípad č. 6:

Ivana nemala dať čo jesť svojim deťom. Na hodoch pri kolotočoch nahovorila svoju 8-ročnú dcéru, aby šviháckemu pánovi vytiahla z vrecka peňaženku, čo tá aj urobila. Presne v tom istom čase vytiahol tomu istému pánovi z druhého vrecka peňaženku 16-ročný Peter. Vzápatí všetkých zúčastnených zadržala polícia.

Otázky:

a)      Posúďte trestnosť Ivany, jej dcéry a Petra, v akom postavení vzhľadom ku trestnému činu krádeže vystupujú?

b)     Ide o prípad spolupáchateľstva?

 

Prípad č. 7:

Marta a jej dievčatko boli dlhodobo týrané zo strany Martinho manžela a tak mu Marta začala prisypávať do jedla arzén, manžel za tri mesiace zomrel. Za dva roky sa Marte sťažovala kamarátka Jana, že má matku chorú na altzheimera, o ktorú sa stará, má aj tri deti a už nevládze ďalej. Marta jej povedala, čo urobila z mužom a poradila Jane to isté s matkou. Tá sa najskôr zdráhala, ale potom sa poradila so sestrou, ktorá s tým tiež súhlasila a tak Jana matke mesiac pridávala do jedla arzén a tá na následky zomrela. Pitva však preukázala pravú príčinu smrti a všetko sa prezradilo.

Otázka: V akom postavení sú za trestný čin úkladnej vraždy zodpovedné Marta, Jana a Janina sestra?    

 

Okruh: Súbehy trestných činov

 

Prípad č. 8:

Devätnásťročný Peter a sedemnásťročný  Jano boli kamaráti, ktorí sa snažili spolu sa pretĺcť životom. Jeden podvečer, keď nemali čo na práci, sa rozhodli, že sa vlámu do jednej chaty  v chatovej oblasti. To aj urobili, vnikli do chaty vytlačením okna bez závažnejšieho poškodenia okenného rámu a z chaty odcudzili záhradný nábytok a náradie v hodnote 350 eur.. Keďže sa im to podarilo, na druhý deň sa dohodli, že budú v takomto vykrádaní chát pokračovať. V nasledujúcich dvoch mesiacoch spolu vykradli 19 chát, 9 v chatovej oblasti v Modre a 10 v chatovej oblasti pri Trenčíne, každou krádežou spôsobili škodu presahujúcu 300 eur., spolu škodu 8390 Eur. Po každom úspešnom záťahu Peter nalial Janovi po dva deci vodky. Do svojich vykrádacích aktivít sa snažili zapojiť aj osamelo žijúceho Mária, ktorý však s tým nesúhlasil a tak ho Peter s Janom chytili a zamkli ho do pivnice rodinného domu, kde bol vyše dvoch mesiacov. Medzitým bol Jano so školou na exkurzii v Slovenskom národnom múzeu, kde zaostal v sekcii nerastov a z nezabezpečenej vitríny zobral drahokam v hodnote 7 000 eur. a dal ho do záložne za tri stovky. Po dvoch mesiacoch Mário ušiel z pivnice a na polícii udal Petra aj Jana. Ešte po oznámení vznesení obvinenia Peter s Janom stihli vykradnúť jednu chatu v Modre a spôsobiť škodu 300 eur..

Otázky:

a)      Koľko trestných činov krádeže spáchali Peter a Mário? Odôvodnite.

b)     Aké ďalšie trestné činy boli v tomto prípade spáchané?

c)      Vymedzte vzťahy medzi trestnými činmi spáchanými v tomto prípade – o aký súbeh ide, ktoré z predmetných trestných činov sú trestné činy pokračovacie, ktoré hromadné a ktoré trváce?

 

Prípad č. 9:

Jano hodil pod idúci mercedes v hodnote 70 000 eur. bombu, ktorá ho rozmetala spolu s troma pasažiermi.

Otázka: Aké skutkové podstaty trestných činov boli naplnené a za ktoré z nich vyvodíme trestno-právnu zodpovednosť?  

 

Prípad č. 10:

Jano si zadováži chemickú sústavu a z prekurzorov si vyrobí pre vlastné požitie päť jednorázových dávok pervitínu. Následne do skladu, kde to vyrobil vtrhne polícia a všetko vyjde najavo.

Otázka:: Skutkové podstaty ktorých trestných činov (z 1. hlavy III. dielu Osobitnej časti TZ) naplnil Jano? Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito skutkovými podstatami trestných činov, na základe čoho prichádza k vylúčeniu súbehu medzi nimi?

 

Prípad č. 11:

Peter ide večer domov, keď spoza rohu vybehne Jano, priloží mu nôž pod krk a chce od neho, aby mu ihneď vydal peňaženku. Lenže Peter si peňaženku zabudol a tak mu Jano povie, že zajtra večer mu Peter musí priniesť dvesto eur., inak si na neho Jano počká a zabije ho.

Otázka: Skutkové podstaty ktorých trestných činov (z 2. hlavy 1. dielu a z IX. hlavy Osobitnej časti TZ) naplnil Jano? Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito skutkovými podstatami trestných činov, ide o jednočinný alebo viacčinný súbeh (pre zodpovedanie tejto otázky analyzujte pojem skutok z judikatúry)?

 

Prípad č. 12:

Jano zamkne Janu (ženu, s ktorou má dlhodobý vzťah) proti jej vôli vo svojom byte na dva týždne a každý deň ju bitkou núti k súloži a orálnemu sexu. Jano tým zároveň spôsobí Jane po a) ublíženie na zdraví, alebo po b) ťažkú ujmu na zdraví, alebo po c) smrť z nedbanlivosti, alebo po d) smrť úmyselne.

Otázka: Skutkové podstaty ktorých trestných činov (z I. hlavy 1. a 2. dielu, 2. hlavy 1. a 2 dielu, 3. hlavy a z IX. hlavy Osobitnej časti TZ) naplnil Jano? Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito skutkovými podstatami trestných činov.

 

Prípad č. 13:

Jano poskytne banke nepravdivé údaje o výške jeho príjmu (uvedie ho ako dvojnásobný), s cieľom získať úver, čo sa mu aj podarí a následne tento úver nespláca.

Otázka: Skutkové podstaty ktorých trestných činov (zo IV. hlavy Osobitnej časti TZ) naplnil Jano? Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito skutkovými podstatami trestných činov.

 

Prípad č. 14:

Jano ide po ulici v uniforme SS, v ruke má transparent, na ktorom je napísané, že Rómovia sú menejcenní a treba ich zlikvidovať a zároveň vykrikuje, aby sa ľudia pridali k neonacistickej organizácii, ktorej je členom.

Otázka: Skutkové podstaty ktorých trestných činov (z IX. hlavy a XII. hlavy Osobitnej časti TZ) naplnil Jano? Za ktorú/ktoré z nich bude Jano zodpovedný a prečo? Určite vzťahy medzi týmito skutkovými podstatami trestných činov.