Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Trestné právo 1 - externisti

4. sústredenie


16. 09. 2019 10.06 hod.

Simulované praktické prípady

 

Štvrté konzultačné sústredenie:

-         Právne následky trestného činu. Základné zásady ukladania sankcií

-         Tresty a ochranné opatrenia

-         Trestná zodpovednosť a trestanie mladistvých

 

Prípad č. 1:

Vychádzajte z prípadu č. 8 z tretieho konzultačného sústredenia (súbehy trestných činov) a z jeho riešenia ustáleného na konzultačnom sústredení.

Doplňujúce informácie: zatiaľ čo Jano žil predtým skromným, ale usporiadaným životom, Peter bol dlhodobo delikventom, navyše Jano bol veľmi neskúsený a dôverčivý, obaja boli v stave núdze. Peter navyše na tento čin Jana nahovoril, bol už predtým odsúdený za trestný čin krádeže a trestný čin vo vzťahu k Máriovi spáchal aj ako odplatu za to, že Mário proti nemu svedčil pri predchádzajúcom odsúdení.

 Nasimulujte trest pre jednotlivých páchateľov, pritom sa sústreďte na otázky:

-         Je nevyhnutné uložiť trest odňatia slobody?

-         Riešenie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, riešenie súbehov a čo z týchto dvoch aspektov sa rieši skôr? (hľadajte v judikatúre)

-         V jednom prípade ide o mladistvého páchateľa, ako sa to zohľadní?

Vypočítajte konkrétne tresty.

            Alternatívne zadanie: Urobte simuláciu trestu aj v prípade, že § 41 ods. 2 TZ by obsahoval dnes už ústavným súdom zrušený text (zistite aký a prečo).

 

Prípad č. 2:

Vychádzajte z prípadu č. 14 z tretieho konzultačného sústredenia (súbehy trestných činov).

Nasimulujte trest pre páchateľa, pritom sa sústreďte na otázky:

-         Je nevyhnutné uložiť trest odňatia slobody?

-         Riešenie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, riešenie súbehov a čo z týchto dvoch aspektov sa rieši skôr? (hľadajte v judikatúre)

Vypočítajte konkrétny trest, pritom vychádzajte z okolností, že ide o presvedčeného recidivistu žijúceho neusporiadaným delikventným spôsobom života, ktorý zneužíva na páchanie týchto trestných činov aj svoje zamestnanie (usporiadateľ marketingovej akcie a uvedené urobí počas nej).

 

Prípad č. 3:

Jano vykrádal chaty v chatovej oblasti, čím sa dopustil trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 3 písm. a) TZ. Jano mal pritom ľahšiu formu mentálnej retardácie a mal zníženú príčetnosť.

Navrhnite vhodné sankčné varianty (konkrétne uloženie sankcie) s použitím relevantných trestnoprávnych inštitútov.