Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Trestné právo 1 - externisti

1. sústredenie


16. 09. 2019 10.01 hod.

Simulované praktické prípady

 

Prvé konzultačné sústredenie:

-          Pojem, funkcie a základné zásady trestného práva. Pramene trestného práva.

-          Pojem trestný čin

-          Skutková podstata trestného činu a jej znaky. Objekt trestného činu. Objektívna stránka trestného činu.

-          Trestne zodpovedný subjekt

-          Zavinenie a problematika omylu v trestnom práve

 

Okruh: Skutková podstata trestného činu

 

Prípad č. 1

Ján bol od Jany o dva týždne starší.  Prvý raz sa stretli, keď mali cca. 14 a pol roka. Zaľúbili sa do seba a vykonali spolu súlož. Opäť sa stretli týždeň po Jánových 15-tych narodeninách, znova spolu vykonali súlož. Tretiu súlož spolu vykonali o ďalší polrok. Potom však na to prišla Janina rigidná matka a podala trestné oznámenie na Jana pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 TZ.

Otázka: Posúďte trestnosť každej zo súloží jednotlivo, sústreďte sa pritom na argumentáciu o subjekte a objekte trestného činu, zvážte aj § 29 TZ. V prípade, že sú niektoré zo súloží trestným činom, je nevyhnutné vyvodiť trestnú zodpovednosť? (pomôcka: § 8 a nasl.)

 

Prípad č. 2

Právnik Martin, lekár Jano a strojný inžinier  Imrich šli spolu autom. Šoféroval Martin. Zrazil chodca, na chvíľu zastal, ale keď všetci traja videli, že chodec leží nehybne v kaluži krvi, naskákali do auta a ušli.

Otázka: Určite, za ktorú skutkovú podstatu trestného činu neposkytnutia pomoci (III. diel. I. hlavy Osobitnej časti TZ) je zodpovedný Martin, za ktorú Jano a za ktorú Imrich. Odôvodnite.

 

Prípad č. 3

Michal nenávidel celý svet. Bol nezamestnaný, mal existenčné problémy. Ženy sa mu posmievali a muži ním opovrhovali. Nemal žiadnych kamarátov. Nuž sa raz rozhodol, že sa všetkým ľuďom pomstí a poriadne ich nastraší. A pritom si aj niečo „zarobí“. Do televízie poslal audio nahrávku, v ktorej žiadal, aby mu vláda SR zaplatila 1 000 000 Eur., v opačnom prípade vraj nastraží bomby po celej Bratislave a každý deň, až kým mu nezaplatia, vybuchne jedna. Michal si dokonca na tento účel zohnal staré nepoužité trhaviny z kameňolomu. Lenže polícia ho odhalila.

Otázky: Označte presné alternatívy subjektívnej stránky trestného činu podľa § 419, ktoré svojim správaním naplnil Michal.

Označte presné alternatívy objektívnej stránky trestného činu podľa § 419, ktoré svojim správaním naplnil Michal.

 

 

Prípad č. 4

Martin začal na diskotéke obťažovať Ervínovu priateľku. Preto Ervín prišiel za ním a povedal mu, aby jej dal pokoj. Martin sa mu len vysmial a tľapol ju po zadku. To Ervína nesmierne rozčúlilo, zvrieskol na Martina, že ho zabije a päsťou ho udrel do tváre tak, že mu vyrazil tri zuby. Dôsledkom úderu Martin „odletel“ niekoľko krokov  vzad a hlavou sa udrel o barový pult, čím si zlomil väzy. Bol na mieste mŕtvy.

Otázka:

Subsumujte Ervínov skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov (proti životu podľa I. dielu I. hlavy Osobitnej časti TZ). Sústreďte sa na vyriešenie subjektívnej stránky.

 

Prípad č. 5

Július a Michal boli spoločníci vo firme. Július sa chcel Michala zbaviť, pretože mu Michal nedovolil uskutočniť značne rizikovú, no v prípade úspechu o to výhodnejšiu obchodnú transakciu. Jedno popoludnie sa Július prikradol k Michalovmu autu a nastražil doň výbušný systém. Július síce vedel, že s Michalom sa z práce často zvykne voziť aj jeho manželka, avšak bolo mu to „fuk“. V ten deň Michal naozaj odchádzal z práce so svojou manželkou. Obaja nasadli do auta a Michal naštartoval. Auto vybuchlo, Michal i jeho manželka boli na mieste mŕtvi.   

Otázky:

a)      Aká presná forma zavinenia sa vzťahuje k spôsobeniu Michalovej smrti?

b)      Aká presná forma zavinenia sa vzťahuje k spôsobeniu smrti Michalovej manželky.

c)      Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu alebo skutkové podstaty trestných činov (proti životu podľa I. dielu I. hlavy Osobitnej časti TZ).

 

Prípad č. 6

Milan bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony. Raz sa prechádzal po ulici, pričom zbadal odstavený moped s kľúčikom v zapaľovaní, ktorého majiteľ o kúsok ďalej v stánku kupoval noviny. Milan nasadol na moped a ušiel s ním domov.

Otázka:

a)      Stačí pre určenie nepríčetnosti páchateľa jeho pozbavenie spôsobilosti na právne úkony?

b)      Nasimulujte okolnosti, za ktorých by jednoznačne Milan bol trestne zodpovedným páchateľom.

c)      Nasimulujte okolnosti, za ktorých by jednoznačne Milan nebol trestne zodpovedným páchateľom.

 

Prípad č. 7

Jana odcudzila spred domu horský bicykel v hodnote 1 500 eur. Jej bratranec Jožo za odcudzil osobný automobil v hodnote 7 000 eur. Jej brat Emil vytiahol z kabelky staršej dámy peňaženku v hodnote 50 eur. s hotovosťou 30 eur.

a)      Ktorú skutkovú podstatu trestného činu krádeže na naplnila Jana a prečo?

b)      Ktorú skutkovú podstatu trestného činu krádeže na naplnil Jožo a prečo?

c)      Ktorú skutkovú podstatu trestného činu krádeže na naplnil Emil a prečo?

 

Prípad č. 8.

Milada chcela nadviazať romantický vzťah s Janom, o to isté sa pokúšala aj Jolanda. Všetko sa malo vyriešiť na športových dňoch ich spoločného zanmestnávateľa. Milada pozvala Jolandu k sebe na návštevu z dôvodu zlepšenia vzťahov, pretože ich konkurenčný boj už začal ovplyvňovať pracovné výsledky, čo sa prestávalo šéfom páčiť. Milada bývala na samote pod lesom. Keď Jolande ukazovala pozemok, Jolanda sa pošmykla a spadla do tri metre hlbokej jamy vykopanej na bazén. Vtedy dostala Milada nápad, nechala Jolandu v jame, hodila jej dnu deky, jedlo a vodu a nechala ju tam tri dni. Za ten čas na športových hrách úspešne nadviazala romantický vzťah s Janom. Potom Jolandu bez ujmy na zdraví z jamy vyslobodila a tá na ňu podala trestné oznámenie.

a)      Subsumujte skutok pod skutkovú podstatu trestného činu (I. diel II. Hlavy Osobitnej časti TZ).

b)      Čo je objektom tohto trestného činu?

c)      V čom spočíva konanie, v čom následok a v čom príčinná súvislosť medzi nimi.

d)     Aká je presná forma zavinenia? Odôvodnite.

e)      O aký subjekt z hľadiska jeho spôsobilosti naplniť skutkovú podstatu trestného činu ide?

 

Prípad č. 9

V nasledujúcich situáciách pomenujte druhy omylov, vyjadrite, v čom spočívajú a aký  majú trestnoprávne relevantný následok:

a)      Forrester chcel zastreliť Old Shatterhanda, ale v poslednú chvíľu sa do strely vrhol Winnetou,

b)      Ján štyri roky neplatil dane, ako sa neskôr ukázalo, Ján nevedel, že neplatenie daní nie je trestné,

c)      Mišo čakal z vidlami za dverami na manželku, bola tma, keď dnu vošla ženská postava, Mišo ju preklal vidlami, neskôr sa však ukázalo, že to nebola jeho manželka, ale sestra,

d)     Roman sa začal skrývať po tom, čo na verejnosť prenikol jeho nemanželský pomer s Imrom, pretože bol presvedčený, že homosexuálny styk je trestný,

e)      Ján vyprázdnil do Juraja zásobník a potom, presvedčený, že je Juraj mŕtvy, ho hodil do vody, ukázalo sa však, že Juraj zomrel až na následky utopenia,

f)       Ján vyprázdnil do Juraja zásobník a potom ho hodil do vody, takto to plánoval od začiatku, ukázalo sa však, že Juraj zomrel až na následky utopenia,

g)      Ján vystrieľal zásobník do spiaceho Juraja, neskôr sa však ukázalo, že Juraj už bol v čase streľby mŕtvy, pretože zomrel na infarkt.

 

Prípad č. 10

Rozoberte podľa obligatórnych znakov skutkovej podstaty trestných činov nasledujúce skutkové podstaty (určite vždy presnú formu zavinenia, v čom spočíva konanie, v čom následok, v čom príčinná súvislosť medzi nimi, čo je objektom tohto trestného činu, aký je subjekt z hľadiska schopnosti naplniť skutkovú podstatu trestného činu).:

a)      § 201 ods. 1 TZ

b)      § 188 ods. 1 TZ

c)      § 162 ods. 1 TZ

d)     § 167 ods. 3 TZ

e)      § 300 ods. 1 TZ

 

Prípad č. 11

Určite o aké skutkové podstaty trestných činov ide z hľadiska ich závažnosti, z hľadiska štruktúry a z hľadiska vyjadrenia v trestnom zákone:

a)      § 301 TZ

b)      § 285 TZ

c)      § 222 ods. 1 až 5 TZ

d)     § 266 ods. 1 TZ

e)      Ustanovenia § 191 TZ osobitne a vzhľadom ku § 191 TZ

 

Prípad č. 12

Vo fiktívnej krajine: Ján bol odsúdený ako recidivista šiestykrát za tzv. vreckové krádeže, pri ktorých vznikla škoda od 40 eur. do 780 eur.. Ako nenapraviteľného recidivistu ho súd odsúdil na 15 rokov väzenia nepodmienečne a to vo väznení „na samotke“.

Otázka:

Posúďte súlad vyššie uvedeného skutkového stavu so základnými zásadami trestného práva.