Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

1. konzultačné sústredenie externisti

30.9.2023 (14:30 – 19:45)


23. 09. 2023 13.16 hod.

Prvé konzultačné sústredenie z predmetu Úvod do štúdia práva a právna informatika sa uskutoční 30.9.2023 od 14:30 – 19:45 hybridnou formou, čo znamená, že sa sústredenia môžete zúčastniť osobne v Amfiteátri (2. poschodie, stará budova) alebo sa môžete pripojiť cez online schôdzu v aplikácii MS TEAMS.

Pre tento účel bola vytvorená v MS TEAMS skupina Úvod do štúdia práva a právna informatika 2023 EX.

Kód na pripojenie sa do tímu Vám bol zaslaný na Váš fakultný mail.

Všetky potrebné informácie a textovo-obrazové a video návody k aplikácii MS TEAMS, prostredníctvom ktorých sú realizované semináre nájdete tu.

Do aplikácie TEAMS sa viete dostať cez https://teams.microsoft.com/ alebo cez webové rozhranie Outlooku (vášho fakultného mailu).

 

 

Kód na pripojenie sa do tímu Vám bol zaslaný na Váš fakultný mail.

V aplikácii TEAMS kliknite na Tímy (panel vľavo) - Pripojiť sa alebo vytvoriť tím - Pripojenie k tímu pomocou kódu.

 

 

V skupine je vytvorený kanál 1_konzultačné sústredenie (30.9.2023), v ktorom sa stačí pripojiť na pripravenú  online schôdzu. 

V prípade ak by bol tento kanál skrytý, stačí ho dať zobraziť.