Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zapoj sa do súťaže a vyhraj vecné ceny

CASE STUDY z oblasti ochrany osobných údajov podľa GDPR a pracovného práva


08. 10. 2018 21.44 hod.

Milí študenti našej fakulty,

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a Ústav práva informačných technológii a práva duševného vlastníctva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, spolu s vydavateľstvom Wolters Kluwer,

pozývajú svojich študentov do súťaže, ktorej cieľom je vyriešiť simulovanú právnu situáciu z pozície generálneho advokáta Súdneho dvora Európskej únie.

Súťaž sa týka reálneho prípadu Bogdana M. Bărbulesca, ktorý dostal výpoveď pre využívanie internetu na súkromné účely počas pracovného času a vyžaduje vypracovanie návrhov generálneho advokáta na prejudiciálne otázky pre Súdny dvor Európskej únie v prípade aplikovania novej právnej úpravy GDPR.

Podrobnosti súťaže a okolnosti prípadu nájdete v priložených súboroch:

Podmienky súťaže a stručné okolnosti prípadu

Otázky k prípadu

Tešíme sa na Vašu účasť !