Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia ŠVOČ v AR 2018/2019

dňa 6. mája 2019 o 9.00 hod. v miestnosti Iuridicum, registrácia od 8.45 hod.


29. 04. 2019 12.53 hod.

 

V pondelok 6.5.2019 sa na PraF UK uskutoční Konferencia ŠVOČ, na ktorej dostanú študenti, ktorí sa so svojimi prácami zapojili do tejto súťaže, možnosť odprezentovať svoje práce ŠVOČ a otestovať si svoje argumentačné schopnosti. Najlepšie práce budú na záver ocenené dekanom fakulty. So svojimi prácami sa predstaví 13 študentov bakalárskeho a magisterského študijného programu PraF UK.