Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Priebežné hodnotenie - Základy ekonómie pre právnikov

Zimný semester AR 2022/2023 - denné štúdium


30. 10. 2022 13.11 hod.

 

PRVÉ PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

Prvé priebežné hodnotenie (PH1) z predmetu Základy ekonómie pre právnikov sa uskutoční online prostredníctvom vyplnenia online dotazníka v prostredí MS Forms. Je potrebné, aby ste sa v AISe prihlásili na jeden z nasledovných termínov:

7.11.2022 o 19:00 hod. alebo

8.11.2022 o 19 hod. alebo

9.11.2022 o 19 hod.

 

Link na online dotazník dostanú len v AISe prihlásení študenti.

Podrobnejšie informácie boli študentom zaslané do mailu.

 

Prvý opravný termín prvého priebežného hodnotenia sa uskutoční v 9. týždni výučby. Druhý opravný termín sa uskutoční v skúškovom období a to v termíne vypísanom v AISe.

Prvé priebežné hodnotenie bude zamerané na obsah prvého až šiesteho týždňa výučby na prednáškach, seminároch a zodpovedajúci obsah z odporúčanej odbornej literatúry.

 

 

DRUHÉ PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

Druhé priebežné hodnotenie sa uskutoční v 12. týždni výučby.

Opravné termíny druhého priebežného hodnotenia sa uskutočnia v skúškovom období a to v termíne vypísanom v AISe.

Druhé priebežné hodnotenie bude zamerané na obsah začínajúci v 7 týždňom výučby na prednáškach, seminároch a zodpovedajúci obsah z odporúčanej odbornej literatúry.