Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Forma skúšky z predmetov SP1, SP2, SP3, SPH, SPP a štátnej skúšky

detaily priebehu ústnej skúšky


01. 09. 2017 14.45 hod.

Hodnotenie z predmetov Správne právo 1, Správne právo 2 a Správne právo 3, ako aj hodnotenie štátnej skúšky, prebieha vo forme ústnej skúšky na základe zverejnených otázok na webe katedry správneho a environmentálneho práva.

Každý študent si náhodne vyberie dve otázky spomedzi zverejnených otázok, ktoré po príprave zodpovie.