Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.

Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)


12. 03. 2019 12.37 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa

 

dňa 28. marca 2019 (štvrtok) o 14.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie), 

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

verejná inauguračná prednáška doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.,

z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry rímskeho práva, kánonického a cirkevného práva,

na tému

„Nasciturus v rímskom práve“ 

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.