Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Témy a obsahové zameranie prednášok OP 1 - Mgr. 1. roč., EaP – 3.roč.

...


07. 10. 2018 19.44 hod.

Vážení študenti,

témy a obsahové zameranie prednášok OP 1 - Mgr. 1. roč., EaP – 3.roč. dennej formy štúdia - ak. rok 2018/19 sú dostupné tu: