Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Usmernenie KOHP k základným náležitostiam záverečných prác


26. 11. 2021 12.00 hod.

Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 informuje

 o

základných obsahových a formálnych náležitostiach záverečných prác prostredníctvom krátkeho usmernenia