Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vzorová prípadová štúdia z obchodného práva

...


02. 05. 2019 12.11 hod.

Vážení študenti,

 

na základe Vašej požiadavky si Vám KOHP dovolí prezentovať príkladmo základné intencie prípadovej štúdie, ktorá bude predmetom štátnej skúšky z obchodného práva v termínoch máj 2019 a ktoré sú dostupné TU:

Osobitne dávame do pozornosti, že sa jedná len i informatívne zadanie, pričom predmetom štátnej skúšky bude zadanie, ktoré bude po obsahovej stránke odlišné.

Pripomíname, že skúšanie štátnej skúšky prostredníctvom prípadovej štúdie sa týka len študentov, ktorým vznikla možnosť zúčastniť sa na štátnych skúškach v zmysle ich riadneho študijného programu až počnúc akademickým rokom 2018/19.