Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Používanie fakultného e-mailového konta

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. k) študijného poriadku fakulty je študent povinný využívať na elektronickú komunikáciu s pedagógmi a zamestnancami fakulty fakultné e-mailové konto


21. 03. 2016 13.36 hod.

Podľa čl. 4 ods. 2 písm. k) študijného poriadku fakulty je študent povinný využívať na elektronickú komunikáciu s pedagógmi a zamestnancami fakulty fakultné e-mailové konto.