Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozhodnutie dekana Právnickej fakulty v zmysle kritérií prijímacieho konania na akad. rok 2019/2020


13. 05. 2019 10.23 hod.

Rozhodnutie dekana Právnickej fakulty v zmysle kritérií prijímacieho konania na Univerzitu Komenského v Bratislave Právnickú fakultu pre akademický rok 2019/2020