Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Výsledok volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Voľby sa uskutočnili dňa 4. októbra 2016 od 13:00 do 18:00


04. 10. 2018 20.28 hod.

Stála volebná komisia AS PraF UK, študentská časť (ďalej len "študentská volebná komisie") oznamuje, že vo voľbách,

ktoré sa uskutočnili dňa 4.10.2018 v čase od 13:00 do 18:00 v miestnosti č. 324 (IURIDICUM), bol za delegáta do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej len "ŠRVŠ") zvolený kandidát

Peter Kováč

Študentská volebná komisia konštatuje, že voľby prebehli v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a právnym poriadok Slovenskej republiky.

V Bratislave dňa 4.10.2018

Bc. Alžbeta Reháková
predsedníčka študentskej časti
Stálej volebnej komisie AS PraF UK