Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

10. ROČNÍK ARBITRÁŽNEJ KONFERENCIE

Dňa 13. júna 2024, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


19. 06. 2024 11.35 hod.

  

Veľmi sa tešíme, účasti na jubilejnom 10. ročníku Arbitrážnej konferencie, ktorá sa konala 13. júna 2024 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v Slovenskej republike (AmCham).

Táto konferencia sa stala dôležitým platformou pre diskusiu o aktuálnych otázkach arbitráže na Slovensku i v zahraničí.

Sme vďační za účasť renomovaných expertov, študentov a širokej verejnosti.

Vďaka účastníkom bola táto konferencia mimoriadne inšpiratívnym a podnetným stretnutím pre všetkých záujemcov o arbitráž. Vysoko oceňujeme aktívnu účasť a cenné postrehy na diskusiách.

Veríme, že ste si odniesli mnoho užitočných informácií a kontaktov, ktoré Vám pomôžu v riešení Vašich arbitrážnych sporov.