Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Anonymné anketové hodnotenie pedagógov

Anonymné anketové hodnotenie pedagógov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave v akademickom roku 2018/2019


03. 05. 2019 15.47 hod.

Anonymné anketové hodnotenie umožňuje študentom vyjadriť sa ku kvalite vyučovacieho procesu. Cieľom je získanie spätnej väzby k vyučovaciemu procesu realizovanému v akademickom roku 2018/2019 (v zimnom aj letnom semestri). Študent môže vyplniť dotazník ku všetkým predmetom, ktoré v akademickom roku 2018/2019 absolvoval.

Anketové hodnotenie prebieha od 6.5.2019 do 30.6.2019.

Prieskum je anonymný a je realizovaný prostredníctvom AIS2.

Postup pre vyplnenie dotazníka:

1.     Prihláste sa do AIS2.

2.     Po prihlásení vyberte v ľavom menu Administratívny systém.

3.     Vyberte aplikáciu AS051: Dotazník – vyplnenie.

4.     Zobrazí sa okno AS051: Dotazník, vyplnenie, hodnotenie

5.     Označte dotazník, ktorý chcete vyplniť.

6.     Vyplňte dotazník

 

Kompletný návod na vyplnenie dotazníka: tu