Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bratislavské právnické fórum 2019

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava) 14. až 15. 2. 2019 (štvrtok a piatok)


28. 11. 2018 14.54 hod.


Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Najvyšším súdom Slovenskej republiky a Súdnou radou Slovenskej republiky si Vás dovoľujú pozvať na piaty ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2019“, ktorá sa bude konať v dňoch 14. a 15. februára 2019 pod záštitou predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej.

REGISTRÁCIA

POZVÁNKA

INVITATION