Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Česko-slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu

Dňa 17. a 18. septembra na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnická fakulta


17. 07. 2020 13.36 hod.

 

Česko-slovenská právnická súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú prácu v študentskej vedeckej odbornej činnosti sa po piatich rokoch opäť uskutoční v Bratislave.

V dňoch 17. a 18. septembra 2020 sa na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte uskutoční česko-slovenské finále súťaže Študentská vedecká odborná činnosť. Svoje vedecké odborné práce budú prezentovať desiatky študentov pred hodnotiacimi komisiami, v ktorých budú takisto zastúpení odborníci z viacerých českých a slovenských právnických fakúlt.

Súťaže sa zúčastňujú študenti českých a slovenských právnických fakúlt (v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe), vrátane tých, ktorí absolvovali štúdium v kalendárnom roku, v ktorom sa súťaž a česko-slovenské kolo koná – a to samostatne alebo v rámci súťažného tímu. Súťažiacich prihlasujú jednotlivé právnické fakulty, pričom ide o študentov, ktorí sa umiestnili na ocenených pozíciách v rámci súťaže ŠVOČ svojej domovskej fakulty.

Našu právnickú fakultu budú reprezentovať šiesti študenti, ktorí uspeli v rámci dvoch súťažných sekcií fakultného kola konferencie ŠVOČ (30. 6. 2020).

V roku 2019 sa česko-slovenské finále ŠVOČ konalo v Plzni za účasti študentov a učiteľov z právnických fakúlt v Plzni, Prahe, Brne, Olomouci, Bratislave a Košiciach. Účasť týchto fakúlt očakávame i tento rok.