Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Diplomatická akadémia – Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika

Predĺžený termín podania prihlášky do 23. septembra 2022


20. 09. 2022 09.05 hod.

 

Záujemcovia  o štúdium na DA sa môžu prihlásiť do 23.9.2022 zaslaním prihlášky + príslušných dokladov elektronicky aj poštou.

Termín prijímacieho konania je stanovený na 27.9.2022.

Viac informácií nájdete tu.