Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dodatočné prijímacie konanie na doktorandské študijné programy

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky od 14. júla 2023 do 14. septembra 2023.


11. 07. 2023 08.07 hod.

Informácia o dodatočnom prijímacom konaní na doktorandské študijné programy

Na základe rozhodnutia dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v zmysle Kritérií prijímacieho konania schválených Akademickým senátom PraF UK sa uskutoční dodatočné prijímacie konanie na všetky študijné programy doktorandského štúdia v externej forme a na študijné programy Obchodné a finančné právoTrestné právo aj v dennej forme

Uchádzači majú možnosť podať svoje prihlášky elektronicky od 14. júla 2023 do 14. septembra 2023. Bližšie informácie nájdete tu:

https://www.flaw.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/doktorandske-studium/

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v druhej polovici septembra 2023.