Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

European Employment Lawyers’ Assotiation

Dňa 8. júna 2024, Reykjavík


09. 06. 2024 19.22 hod.

V dňoch 6. júna až 8. júna 2024 sa v Reykjavíku konala prestížna výročná konferencia European Employment Lawyers’ Assotiation, ktorej členom je Pavol Rak z Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.


Medzi účastníkmi konferencie sú aj ďalší akademici z praxe, ako doc. Marcin Wujczyk z Jagiellonian University in Kraków.


Používanie umelej inteligencie, platformová práca, rodová rovnosť a inklúzia, rozdiely v odmeňovaní alebo budúcnosť konkurenčných doložiek predstavujú hlavné výzvy pre pracovné právo.