Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Finále premiérového ročníka súťaže „Simulované rokovanie národného parlamentu“

Už o niekoľko týždňov sa priamo v pléne slovenského parlamentu uskutoční finále prvého ročníka súťaže, ktorú usporiadala Právnická fakulta UK v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR pre žiakov stredných škôl a začínajúcich študentov vysokých škôl.


20. 05. 2019 09.58 hod.

Finále premiérového ročníka súťaže „Simulované rokovanie národného parlamentu“

Už o niekoľko týždňov sa priamo v pléne slovenského parlamentu uskutoční finále prvého ročníka súťaže, ktorú usporiadala Právnická fakulta UK v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady SR pre žiakov stredných škôl a začínajúcich študentov vysokých škôl. Cieľom súťaže „Simulované rokovanie národného parlamentu“ je dať možnosť ukázať mladým ľuďom z celého Slovenska, ako by sa chopili právomoci riešiť zákonom tie problémy, ktorých riešenie je možné práve legislatívnou cestou. Riešenie problémov si totiž nevyžaduje len konštruktívnu diskusiu. Nemenej dôležité je formulovanie znenia tých pravidiel, ktoré sa majú stať všeobecne záväznými a má sa nimi daný problém rozlúsknuť.

Koncom roka 2018 sa do prvého ročníka prihlásili stovky záujemcov s vlastnými návrhmi zákonov. Každý tím písal na svojej škole návrh za pomoci zjednodušených vzorov, poskytnutých organizátormi súťaže. Návrh mal byť jedinečný a z tohto dôvodu boli súťažiacim ponechané široké medze úvahy.

 

Vo februári 2019 sa na pôde Právnickej fakulty UK uskutočnili dve semifinálové kolá, s celkovou účasťou 32 tímov a 160 žiakov a študentov z celého Slovenska - od Michaloviec po Bratislavu, od Turzovky po Veľký Krtíš. Prinášame ukážku aspoň desiatich z prerokovaných návrhov:

(i) zavedenie mýta za užívanie niektorých ciest v Bratislave a Košiciach, (ii) hmotná zodpovednosť verejných funkcionárov, (iii) regulovanie vizuálneho smogu, (iv) zákon proti extrémizmu, (v) zavedenie polygrafu na slovenských súdoch, (vi) posilnenie bezbariérového prístupu, (vii) zavedenie systému odbornej praxe na vysokých školách, (viii) poskytovanie nespotrebovaných potravín charitatívnym organizáciám, (ix) spoplatnenie denného vysokoškolského štúdia, alebo (x) účasť developerov na udržateľnosti miestnej infraštruktúry.

Do finálového kola postúpilo šestnásť tímov, ktoré budú v stredu 12. júna od 9.00 rokovať o týchto návrhoch: A. zákon proti extrémizmu, B. zavedenie systému odbornej praxe na vysokých školách, C. poskytovanie nespotrebovaných potravín charitatívnym organizáciám, D. zmena výberu sudcov ústavného súdu, E. zníženie vekovej hranice aktívneho volebného práva na 17 rokov.

Kým prvé tri návrhy boli predložené samotnými účastníkmi, posledné dva návrhy doplnili organizátori. Pri štvrtom bode budú finalisti rokovať presne o tej zmene výberu sudcov ústavného súdu, ktorá koncom roka 2018 len veľmi neprešla hlasovaním skutočných poslancov Národnej rady. V poslednom bode chceli organizátori zdôrazniť myšlienku zodpovednosti mladých za budúcnosť Slovenska, keďže raz to budú práve oni, ktorí prevezmú štát do svojich rúk.

Zámerom organizátorov je, aby úvodné slovo pri každom z uvedených návrhov patrilo skutočnému poslancovi parlamentu, ktorí by sa naprieč politickým spektrom postupne vystriedali za rečníckym pultom. Následne budú organizátori bodovať vystúpenia jednotlivých súťažných tímov, a to nielen kvalitu argumentácie, ale aj legislatívne znenie ich pozmeňujúcich návrhov či iných pripomienok, ktoré budú k návrhom predkladať.

Pre tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach sú pripravené vecné ceny, a pre víťaza putovný majstrovský pohár. Záštitu nad finálovým kolom prebral predseda Národnej rady Andrej Danko, ktorému organizátori vyslovujú svoju vďaku.

Program finálového dňa súťaže Simulované rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky dňa 12.06.2019

8:15-8:45                                     Registrácia účastníkov

9:00-9:15                                     Otvorenie finálového kola súťaže, privítanie 

                                                     účastníkov, poslancov NR SR a hostí

9:15-12:00                                   Rokovanie simulovaného zasadnutia NR SR

12:00-13:00                                 Obedná prestávka

13:00-15:45                                 Rokovanie simulovaného zasadnutia NR SR

15:45-16:00                                 Vyhlásenie výsledkov súťaže

16:00                                            Predpokladaný koniec súťaže