Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Ondreja Laciaka, PhD.

Dňa 10. októbra 2019 (štvrtok) o 15.00 hod. v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc., (prízemie vpravo, stará budova)


16. 09. 2019 15.31 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa

dňa 10. októbra 2019 (štvrtok) o 15.00 hod. v Súdnej sieni (prízemie v pravo), stará budova, na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

„Právo na obhajobu a jeho podoby v trestnom konaní

a verejná habilitačná prednáška JUDr. Ondreja Laciaka, PhD.,


pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky,

na tému

Prejavy zlyhávania právneho štátu v trestnom konaní“,

v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7).