Habilitačná prednáška JUDr. Rudolfa Kasinca, PhD.

dňa 9. novembra 2017 (štvrtok) o 13.00 hod. v IURIDICU


20. 10. 2017 12.27 hod.

 

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 9. novembra 2017 (štvrtok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť, právo na odpor“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Rudolfa Kasinca, PhD.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry teórie práva a sociálnych vied,

na tému:

Justičný omyl a jeho druhy vo filmovom umení“,

v odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva.