Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD.

Dňa 12. novembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. ON-LINE


12. 11. 2020 14.00 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  12. novembra 2020 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Ľubomíra Čunderlíka, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry finančného práva, na tému „Finančné pyramídy z pohľadu regulácie finančného trhu“  v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční ON-LINE prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Link pre verejnosť s možnosťou sledovania udalosti a aktívneho zapojenia sa do nej, bude zverejnený na web stránke fakulty www.flaw.uniba.sk pri tomto konaní na vymenovanie za profesora a v rubrike veda, podrubrike ON-LINE prenosy.