Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Petra Molnára, PhD.

dňa 21. februára 2024 (streda) o 14:00 hod.


05. 02. 2024 16.23 hod.

 

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 21.02.2024 (streda) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) verejnú inauguračnú prednášku doc. JUDr. Petra Molnára, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry občianskeho práva, na tému

Procesná aktivita sporovej strany ako limit prieskumu realizovaného opravným súdom v opravnom konaní

v odbore habilitačného konania a inauguračného konania Občianske právo. 

Inauguračná prednáška sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, v miestnosti AMFITEÁTER (2. posch., stará budova) v rámci zasadnutia Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.