Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Radomíra Jakaba, PhD.

dňa 31. mája 2023 (streda) o 12:00 hod.


12. 05. 2023 13.29 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 31.05.2023 (streda) o 12.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Radomíra Jakaba, PhD., z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva a správneho práva, na tému

Voľný pohyb správnych rozhodnutí v rámci Európskej únie

v odbore správne právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.4.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Amfiteáter (2. posch., stará budova) v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej  fakulty.