Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

INAUGURAČNÁ PREDNÁŠKA DOC. PHDR. RADOMÍRA MASARYKA, PHD.

dňa 13. februára 2024 o 13:00 hod. v aule (B 120) Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave


30. 01. 2024 17.34 hod.

Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 13.02.2024 (utorok) o 13.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Mlynské luhy 4, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora, inauguračnú prednášku doc. PhDr. Radomíra Masaryka, PhD. z Ústavu aplikovanej psychológie FSEV UK, na tému:

„Laické vs. Expertné poznanie v kontextoch psychológie zdravia“

v odbore HaIK: Psychológia

Inauguračná prednáška sa uskutoční na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave v Aule (B 120) v rámci zasadnutia Vedeckej rady Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.