Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti

Dňa 22. septembra 2022 od 9:00 hod. v Infocentre UK, Štúrova 9, Bratislava


01. 09. 2022 09.34 hod.

Pozvánka na konferenciu „Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti“  organizovanú v rámci projektu VEGA č. 1-0350-21 „Trans-Identita pri maloletých Etické a právne aspekty spojené s informovaným súhlasom.“

 

Dňa 22. septembra 2022 od 9:00 hod. v Infocentre UK, Štúrova 9, Bratislava.

 

Z organizačných dôvodov prosíme o oznámenie záujmu o účasť na konferencii na tamara.cipkova@flaw.uniba.sk

Program