Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Karol Plank. Dielo a doba.

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého predsedu Najvyššieho súdu SR prof. JUDr. Karola Planka, DrSc.


16. 09. 2021 08.57 hod.

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého predsedu Najvyššieho súdu SR prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. výberom z jeho najzaujímavejších monografií a článkov.

Karol Plank pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v rokoch 1950 – 1993, dekanom fakulty bol v rokoch 1964 – 1966. Texty profesora Planka boli starostlivo vybrané tak, aby mali čo najväčšiu relevanciu pre súčasnú právnu teóriu a najmä prax. Kniha sa skladá z kapitol o dedičskom práve, rodinnom práve, vecnom práve, záväzkovom práve a napokon aj z viacerých úvah o postavení a poslaní súdnictva. Nejde však len o obyčajný výber z diela Karola Planka.

Vo vyše 500-stranovej monografii sa nachádza rozsiahla štúdia o životných osudoch profesora Planka, vrátane retrospektívneho pohľadu na vedu občianskeho práva v druhej polovici 20. storočia. Každú z kapitol autori tiež doplnili o rozsiahly bibliografický aparát a svoj vlastný historickoprávny komentár.

Úlohu recenzenta monografie prijal rektor Univerzity Komenského Marek Števček a predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta. 

Možno zakúpiť TU.