Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONFERENCIA RESTORATÍVNA JUSTÍCIA

Dňa 27. júna 2024, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


28. 06. 2024 10.43 hod.

             

Dňa 27. júna 2024 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnila konferencia s názvom "Restoratívna justícia", ktorá bola organizovaná spolu s Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Restoratívna justícia predstavuje inovatívny prístup k páchateľom aj obetiam trestnej činnosti. Tento systém, rozšírený v západnej Európe, kladie dôraz na nápravu páchateľov a pomoc obetiam namiesto trestu. Restoratívna justícia pracuje na zacelení rán spôsobených trestným činom prostredníctvom rešpektujúceho dialógu a ľudského prístupu. 

Cieľom medzinárodnej konferencie je identifikovať ako rezervy legislatívne tak aj právno-aplikačné, pomenovať dôvody, prečo sa restoratívna justícia v pomeroch Slovenskej republiky neaplikuje v požadovanej miere a navrhnúť postupy ako tento celoeurópsky trend presadiť v rámci Slovenskej republiky, a to v súlade s judikatúrou ESĽP a SD EU, ako aj medzinárodnými odporúčaniami. Okrem trestného práva súvisí táto problematika primárne s kriminológiou, penológiou a mediačnou a probačnou prácou, vrátane nevyhnutnej diskusie o reforme väzenstva.

Odkaz na tlačovú správu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej: TU

Odkaz na tlačovú správu Súdnej rady Slovenskej republiky: TU