Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia "Výzvy a vízie právnického vzdelávania"

Dňa 6. októbra 2023 od 9.00 hod. v Amfiteátri


18. 09. 2023 09.01 hod.

 

Ústav klinického právneho vzdelávania organizuje konferenciu Výzvy a vízie právnického vzdelávania, ktorá sa pod záštitou pána dekana doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., uskutoční v piatok 6. októbra 2023 v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom konferencie je vytvoriť priestor na širokú diskusiu nielen o tom čo na právnických fakultách učíme, ale aj ako učíme a prehĺbiť prepojenie medzi vzdelávaním na právnických fakultách a následnej prípravy na konkrétnu právnickú profesiu. Rozprávať sa budeme o význame klinického právneho vzdelávania, aktuálnych výzvach vo výučbe práva a spoločenskej zodpovednosti právnikov. Okrem panelových diskusií s hosťami z akadémie, justície, či advokácie, budú súčasťou konferencie aj workshopy zamerané na osvojenie nových zručností v oblasti inovatívnych pedagogických metód, spätnej väzby, či možností využitia umelej inteligencie.

Konferencia je určená pre pedagógov a pedagogičky z právnických fakúlt, ale tiež pre odborníkov a odborníčky z praxe. Zaregistrovať sa do 25. septembra môžete cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR alebo e-mailom na maria.havelkovauniba.sk, kam sa obracajte aj v prípade akýchkoľvek otázok.

POZVÁNKA